مهاجرت

از ویکی‌زندگی

مهاجرت؛ ترک خانه و دیار و اقامت در محلی دیگر به منظور کسب شرایط مطلوب.

مهاجرت، به معنای کوچ کردن از دیار خود ترک دوستان و خویشاندان و اقامت در محلی است که بومی آن محل محسوب نمی‌شود.[۱] اصطلاح مهاجرت درباره انسان‌ها زمانی کاربرد دارد که موقتی و فصلی نباشد.[۲] از نظر جامعه‌شناسان، مهاجرت، یکی از عوامل اثرگذار در تحول جمعیت است. امروزه حدود 3 درصد از جمعیت کرۀ زمین، دور از زادگاه‌شان زندگی می‌کنند.[۳] مهاجرت که معمولا با هدف دستیابی به شرایطی مطلوب‌تر برای آینده رخ می‌دهد، علل و انواع گوناگونی دارد و پیامدهای آن نیز متفاوت است.[۴]

انواع مهاجرت

مهاجرت‌ از نظر ماهیت اراده، به دو دسته خودخواسته و اجباری تقسیم می‌شود.[۵] همچنین مهاجرت از حیث مکان به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم می‌شود.[۶]

علل مهاجرت

علت مهاجرت برای افراد با ویژگی‌های مختلف متفاوت است. جنگ، ناامنی، بیماری، قحطی، نبودن امنیت، نداشتن مکان مناسب برای زندگی و تلاش برای حفظ دین و ایمان، از مهم‌ترین عللی است که در طول تاریخ، افراد را به سوی مهاجرت سوق داده است.[۷] در علت‌یابی مهاجرت از روستا به شهر نیز موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است: شرایط نامناسب آموزشی، سطح بالای بیکاری، نامناسب جلوه‌دادن مشاغل سنتی؛ میل به افزایش تعاملات فرهنگی، مناقشات سیاسی و ناهمگونی نرخ افزایش طبیعی جمعیت.[۸]

پیامدهای مهاجرت

از نظر جامعه‌شناسان هر مقولۀ اجتماعی که در یک جامعه رخ می‌دهد دارای پیامدهای مثبت و منفی است و مهاجرت نیز تأثیراتی در فرهنگ و اجتماع دارد.[۹] پیامدهای مهاجرت، بسته به متغیرهایی همچون تحصیلات، شغل، میزان درآمد، سن، مدت اقامت و فاصله محل سکونت نسبت به مقصد، کاملا متفاوت است.[۱۰] تغییر وضعیت اخلاقی و بینش، تغییرات ظاهری، پذيرفته‌ نشدن در جامعه جديد،[۱۱] تبعیض‌ها در مناطق پذیرنده، ناهنجاری‌های اجتماعی، افت تحصیلی؛ از بين رفتن هويت فرهنگي و بومي، مشکلات اقتصادی، حاشیه نشینی، افزایش مشکلات و بیماری‌های روانی، اثرگذاری در باورها و عقاید دینی،[۱۲] فشارهای عاطفی، غربت و دوری از خانواده و دیار، [۱۳] از مهم‌ترین پیامدهای مهاجرت برای مهاجران است. مهاجرت، همچنین پیامدهایی را برای سرزمین مبدا دارد؛ از جمله: ارتقاء روابط فرهنگى؛ از دست رفتن نيروهاى جوان؛ ايجاد تغيير در ساختار جمعيت؛ کم‌شدن ميزان ازدواج؛ بالا‌رفتن دستمزد کارهاى کشاورزى به‌علت کم‌شدن نيروى فعال در روستاها.[۱۴] متقابلاً پیامدهای احتمالی در سرزمین مقصد بروز می‌کند؛ مانند: تأمين نيروى کار بدون صرف هزينه‌ تربيت نيروى انسانی؛ استفاده از مهاجران براى کارهاى سخت؛ افزايش جمعيت؛ کاهش دستمزد کارگران به علت رقابت؛ اشاعه بيمارى‌های مهاجران.[۱۵]

مهاجرت در آموزه‌های اسلامی

هجرت از مسائل اجتماعی است که در تشکیل حکومت اسلامی در صدر اسلام نقش اساسی داشته است.[۱۶] هجرت با انگیزه دینی، در اسلام به‌عنوان یک تکلیف دانسته شده و طبق آیه 97 سورۀ نساء هیچ عذری در آن پذیرفته نیست. افراد برای حفظ ایمان و مقابله با ظلم از خانه و زندگی کوچ می‌کنند؛[۱۷] زیرا در آموزه‌های اسلامی توجه زیادی به رشد انسان شده و هجرت یکی از راه‌های پرورش انسان و پرورش نفس است.[۱۸] مفسران قرآن با تکیه بر آیه 100 سوره نساء، هجرت دینی را یک حکم نسخ ناشدنی معرفی کرده‌اند.[۱۹]

انواع هجرت در آموزه‌های اسلامی

هجرت در آموزه‌های اسلامی به دو نوع هجرت از گناهان و هجرت مکانی، اشاره دارد. هجرت از گناهان همان هجرت از رذائل و زشتی‌ها است و از عوامل هجرت‌های مکانی است.[۲۰] در هجرت مکانی نیز به انگیزه کسب علم، حفظ دین و دور شدن از ظلم اشاره شده است.[۲۱]

تأثیر مهاجرت در خانواده‌های ایرانی

امروزه ایرانیان با انگیزه‌های متعددی، مهاجرت می‌کنند؛ از جمله کسب درآمد بالا، رفاه بیشتر و بهره‌مندی از محیطی کم‌تنش. تبلیغات گستردۀ رسانه‌های خارجی نیز در ترغیب ایرانیان به مهاجرت، مؤثر بوده است.[۲۲] معمولاً ترکییی از چند عامل در تصمیم‌گیری افراد و خانواده‌های ایرانی برای مهاجرت، دخالت داشته است؛[۲۳] طبق تحقیقات انجام شده در پی مهاجرت‌ها، خانواده‌های ایرانی به شدت در معرض فروپاشی قرار می‌گیرند و حتی میزان طلاق در بین ایرانیان ساکن ‌آمریکا و اروپا، چندین برابر ایران است.[۲۴] تغییر ساختار سنتی خانواده، تضعیف جایگاه پدری و مادری، بحران هویتی فزرندان، عدم تعامل با خانواده، فراموشی زبان فارسی در فرزندان، روی‌آوری به فساد و اعتیاد و تضاد فرهنگی بین والدین و فرزندان، از آثار مهاجرت خانواده‌های ایرانی به خارج از کشور دانسته شده است.[۲۵]

پانویس

 1. دهخدا، لغت نامه، ذیل واژه مهاجرت.
 2. مهاجرت«، در سایت مگ ایرانز، تاریخ بازدید: 8 تیر 1401ش.
 3. عیسی‌زاده، مهرانفر، «مهاجرت ببن اللمللی و اثرات اقتصادی آن در بازار کار»، 1393ش.
 4. میرزاد، «مهاجرت؛ علل و انواع آن» ، در سایت مور، تاریخ بازدید: 5 تیر 1401ش.
 5. «مهاجرت»، در سایت مگ ایرانز، تاریخ بازدید: 2 تیر 1401ش.
 6. معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه پناهنده.
 7. میرزاد، «مهاجرت؛ علل و انواع آن» ، در سایت مور، تاریخ بازدید: 5 تیر 1401ش.
 8. « مهاجرت یا کوچ»، در سایت دانشیاری، تاریخ بازدید: 2 تیر 1401ش.
 9. محرابی شاتوری، «مهاجرت و پیامدهای آن»، در سایت احیا سپاهان، تاریخ بازدید: 2 تیر 1401ش.
 10. محرابی شاتوری، «مهاجرت و پیامدهای آن»، در سایت احیا سپاهان، تاریخ بازدید: 2 تیر 1401ش.
 11. «پیامدهای مهاجرت»، در مجلۀ خبری ویستا، تاریخ بازدید: 3 تیر 1401ش.
 12. محرابی شاتوری، «مهاجرت و پیامدهای آن»، در سایت احیا سپاهان، تاریخ بازدید: 2 تیر 1401ش.
 13. «مهاجرت یا کوچ»، در سایت دانشیاری، تاریخ بازدید: 2 تیر 1401ش.
 14. «پیامدهای مهاجرت»، در مجلۀ خبری ویستا، تاریخ بازدید: 3 تیر 1401ش.
 15. «پیامدهای مهاجرت»، در مجلۀ خبری ویستا، تاریخ بازدید: 3 تیر 1401ش.
 16. «هجرت»، در سایت ویکی فقه، تاریخ بازدید: 5 تیر 1401ش.
 17. «هجرت»، در دانشنامه اسلامی، تاریخ بازدید: 5 تیر 1401ش.
 18. مطهری، آزادی معنوی، در مجموعه آثار شهید مطهری، 1378ش، ج23،ص612-ص613.
 19. مطهری، آزادی معنوی، در مجموعه آثار شهید مطهری، 1378ش، ج23، صص578-581.
 20. مطهری، آزادی معنوی، در مجموعه آثار شهید مطهری، 1378ش، ج23، ص991-597-598.
 21. «هجرت»، در سایت ویکی فقه، تاریخ بازدید: 5 تیر 1401ش.
 22. «بررسی دلیل مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور»، در سایت اقتصاد آنلاین، تاریخ بازدید: 8 تیر 1401ش.
 23. شلیله، «تصمیم‌گیری دربارۀ مهاجرت و فرآیند سازگاری با جامعۀ میزبان»، 1381ش.
 24. «نگاهی به مهاجرت و تاثیرات آن در بین خانواده‌ها و زنان ایرانی»، در مجلۀ ویستا، تاریخ بازدید: 3 تیر 1401ش.
 25. «نگاهی به مهاجرت و تاثیرات آن در بین خانواده‌ها و زنان ایرانی»، در مجلۀ ویستا، تاریخ بازدید: 3 تیر 1401ش.

منابع

 • «بررسی دلیل مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور»، در سایت اقتصاد آنلاین، تاریخ درج مطلب: 30 شهریور 1399ش.
 • «پیامدهای مهاجرت»، در مجلۀ خبری ویستا، تاریخ بازدید: 3 تیر 1401ش.
 • دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، وب‌سایت واژه‌یاب، تاريخ بازدید: 2 تیر 1401ش.
 • شلیله، محمد، «تصمیم‌گیری دربارۀ مهاجرت و فرآیند سازگاری با جامعۀ میزبان»، مجلۀ رفاه اجتماعی، شمارۀ 3، 1381ش.
 • محرابی شاتوری، محمدرضا، «مهاجرت و پیامدهای آن»، در سایت احیا سپاهان، تاریخ بازدید: 2 تیر 1401ش.
 • مطهری، مرتضی، آزادی معنوی، در مجموعه آثار شهید مطهری، تهران، صدرا، 1378ش.
 • معین، محمد، فرهنگ فارسی، وب‌سایت واژه‌یاب، تاریخ بازدید: 2 تیر 1401ش.
 • «مهاجرت»، در سایت مگ ایرانز، تاریخ بازدید: 2 تیر 1401ش.
 • «مهاجرت یا کوچ»، در سایت دانشیاری، تاریخ بازدید: 2 تیر 1401ش.
 • میرزاد، «مهاجرت؛ علل و انواع آن» ، در سایت مور، تاریخ بازدید: 5 تیر 1401ش.
 • «نگاهی به مهاجرت و تاثیرات آن در بین خانواده‌ها و زنان ایرانی»، در مجلۀ ویستا، تاریخ بازدید: 3 تیر 1401ش.
 • «هجرت»، در سایت ویکی فقه، تاریخ بازدید: 5 تیر 1401ش.
 • «هجرت»، در دانشنامه اسلامی، تاریخ بازدید: 5 تیر 1401ش.