صفحهٔ اصلی

از ویکی‌زندگی

برگزیده‌ها


  • هویت ملی «احساس تعلق و وفاداری اعضای یک جامعه به عناصر و نمادهای مشترک اجتماع ملی»
  • دین «مجموعه‌ای از باورهای پذیرفته شده و کنش‌های فردی و جمعی متناسب با آن»
  • نوروز «آغاز سال نو خورشیدی و شروع فصل بهار»
  • خانواده «بنیادی‌ترین نهاد و خاستگاه واحدهای بزرگ‌تر اجتماعی»
  • مشهد «مرکز استان خراسان رضوی واقع در شمال شرقی ایران»
  • راهیان نور «گردش‌گری معرفی فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس»

فهرست موضوعی

هنر و طراحی(۷ ر، ۶ ص)
آداب و رسوم(۸ ر، ۵ ص)
خوراک و سفره(۵ ر، ۲ ص)
محیط زیست(۶ ر)
اخلاق اجتماعی(۳ ر، ۱ ص)
اوقات فراغت(۵ ر، ۲ ص)
بهداشت و تندرستی(۸ ر، ۵ ص)
خانواده(۵ ر، ۳ ص)
دین و معنویت(۸ ر، ۳ ص)
فرهنگ شهروندی(۷ ر، ۱ ص)
کسب و کار(۵ ر، ۵ ص)
مصرف و مد(۵ ر، ۱ ص)
مناسبات اجتماعی(۹ ر، ۶ ص)
میز افغانستان(۱ ر، ۷ ص)